firma fizibilite rapor

YILMAZ DANIŞMANLIK olarak günümüz iş hayatında her şeyin hızlı ve dinamik aktığı zaman diliminde , firmalarında CHECK-UP yaptırarak, sistemde sorun yaşanan sorunların kısa sürede tespit ve giderilmesi esas alınmaktadır.

Bu tespit aşamaları sadece dokümantasyonla değil, aksine sistem ve insan kaynaklı odaklıdır.

Kurumsal check-up hizmeti; yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, performans yönetimi, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri alanlarında alt saha çalışmaları yapılmaktadır.

Ekibimiz şirketinizin sektörü, faaliyet alanları ve yapısına göre, farklı background lardan gelen uzmanlardan oluşacaktır.

Örneğin bir lojistik şirketinde check-up çalışması gerçekleştirilecek ise, değerlendirme konularına göre uzmanların yanı sıra (BT, finans, operasyon, mevzuat, vb.), sektörel uzmanlar (lojistik süreçleri) ve şirket ana süreç alanlarına göre (sözleşmeler, satın alma, müşteri ilişkileri yönetimi, depoculuk, gümrük vb.) işyerinin sorumlukları iş akışına göre sistemli yürütülmesi ve uygun dizayn edilmelidir.

Tüm çalışan kadro, ekipman işini en iyi şekilde yapılmasının sağlanması gereklidir.

ŞİRKETLER İÇİN KURUMSAL CHECK-UP PROGRAMI (OPERASYONEL DENETİM HİZMETİ)

Kimler için:

 • Şirketlerinin yönetim ve organizasyon yapısı, genel performansı, iş süreçleri, iç kontrol sistemi ve risk yönetimi süreçleri ile ilgili mevcut; Yönetim Kurulları, İcra Kurulları, CEO veya CFO’lar.
 • Şirketlerinin hızlı ve odaklı bir iç denetim faaliyetinden geçmesini, şirketin net bir fotoğrafının çekilmesi isteyen şirket sahipleri, yönetim kurulları veya üst yöneticiler.
 • Şirketlerinin denetim evrenini oluşturan, şirket içi kontrol ortamını denetleyen veya şirket içinde COSO bazlı bir iç kontrol değerlendirmesi yürütecek olan iç denetçiler,
 • Yeniden yapılanma veya değişim kararları öncesi, şirketlerinin SWOT analizini, üçüncü bir profesyonel göze yaptırmak isteyen, kurumsal yapının net durumunu görmek isteyen Yönetim Kurulları ve İcrai Yöneticiler.
 • Kendi iş birimlerinin özel bir değerlendirmesini ve iyileşmeye yönelik eylem planları ile desteklenmesini talep eden operasyon el yöneticiler,
 • Şirket yönetim ve organizasyon yapısı, iş süreçleri, yönetim sistemleri, mevcut sorunlar ve olası riskler ile ilgili detaylı bir bilgi edinmek isteyen, şirketlerini tanımayı amaçlayan, bu amaçla da tarafsız bir gözden rapor almak isteyen, göreve yeni atanan CEO, CFO veya Genel Müdürler,
 • Şirketlerinin stratejik ve operasyon el performansını ve yönetim kapasitesini artırmak isteyen Yönetim Kurulları ve yöneticiler.

CHECK- UP ın Firmaya FAYDALARI  ve GEREKLİLİĞİ :

 • Şirketin tüm yönetim ve organizasyonu ve iş süreçleri dışarıdan bir göz tarafından ve çok sayıda parametre çerçevesinde bir check-up modeli dahilinde değerlendirilmiş ve mevcut durum- olması gereken durum karşılaştırması yapılmış olacaktır.
 • Şirket içinde tüm faaliyet alanlarında temel sorunlar, ana riskler ve hızlı gelişme sağlama imkanları tespit edilecektir.
 • Şirketin ana hizmet ve/veya üretim süreçleri, satın alma, insan kaynakları, bilgi işlem, raporlama, hukuk, satış ve pazarlama ve finans ve olası diğer ana süreçlerinde, risk yönetimi ve iç kontrol süreçleri değerlendirilecek, önemli sistemsel zafiyet ve eksiklikler tespit edilerek raporlanacaktır.

 

Yapılan Önerilerin ve Tespitlere istinaden, Firma Tarafından Rapor dahilinde Yerine Getirilecek uygulamalar Sonrası:

 • Yönetim ve organizasyon yapısı verimlilik, etkinlik ve hızlı karar alma/uygulama yönünde geliştirilecektir.
 • Şirketin PRESTİJ ve Vizyon sahibi olmasında önemli adımlar sağlar,
 • Atıl, çalışma performası düşük personel yada departmanlar AKTİF edilmiş olacak,
 • Hiyerarşi ve Dökümantasyonel sorunlar ortadan kalkması,
 • İletişim ve teknoloji güncellenmesi ile sistemsel verimliliğin artması,
 • İnsan kaynakları ve Departmanların düzenli, istikrarlı ve akışkanlığının sağlanması,
 • Stratejik ve operasyonel hedefler belirleme ve performansı takip etme kültürü hayata geçecektir. Daha iyi planlama yapma ve hesap verme kültürünün temelleri atılacaktır.
 • Belirsizlik ve dış riskler de dahil, tüm yönetsel kararlar ve faaliyetlerde risklere dikkat edilecek, risk yönetimi ve optimize edilmiş kontrol prosedürleri, hızı ve karar verme etkinliğini artıracaktır.
 • Etkili risk yönetimi ile kurumsal risk ve fırsatlar en iyi şekilde yönetilecek ve şirket karlılığına olumlu katkı sağlanacaktır.
 • Kayıp, kaçak, suiistimal ve verimsizlikler önlenecektir

Benzer Hizmetler

sık sorulan sorular
eximbank kredi
firma fizibilite rapor
Yöneti ve personel eğitimi
Finans Bankacilik Danismanligi
mali denetim danışmanlık
yatırım teşvik belgesi
dahilde isleme izin belgesi
yeni şirket kurulum